Shiatsu är en kroppsterapi och terapeutisk massage som ger djup avslappning. Behandlingen utgår från sambandet mellan den fysiska kroppen, sinnet (psyket och känslorna) och den elektromagnetiska energi, med dess energiflöden (meridianer) och energicentra (akupunkter), som ligger till grund för både kroppen och sinnet.

shiatsubild

Behandlingen går ut på att hjälpa kroppen (och känslorna och psyket) att hitta sin naturliga aktivitet och balans och befrämjar ett fritt flöde. En mängd olika tekniker används såsom tryck med tumme och handflata, massage, sträckningar etc. Du kan se exempel på hur en behandling kan se ut på video här.

En shiatsubehandling kan reducera muskelspänningar och stelhet i leder, förbättra de inre organens funktion, reducera stress och harmonisera känslomässiga problem. Shiatsu har visat sig ha en positiv inverkan på en mängd olika kroniska tillstånd, exempelvis huvudvärk, PMS, matsmältningsproblem, trötthet, sömnstörningar, fibromyalgi, stress, ångest, muskel- och ledsmärtor inklusive smärta i rygg och nacke. Shiatsu ges också, med fördel, i förebyggande syfte

Energipsykologi är en senare utveckling av meridianterapier. Terapeuten instruerar klienten att trumma eller massera med fingertopparna på specifika punkter på sig själv, samtidigt som de kan samtala om känslomässigt laddade minnen. Denna kombination av att vara i kontakt med känslotillstånd och samtidigt trumma på meridianpunkter som har en direkt koppling till de aktuella känslorna kan lösa upp blockeringar som den känslomässiga laddningen och symptomen ofta är ett uttryck för. Energipsykologi kan användas som en komplettering till shiatsu och som en självbehandling efter och emellan behandlingar. Den kan också ges som en fristående terapiform och som ett komplement till psykologsamtal.

En behandling kostar 600 kronor. Boka en behandling här.

 

 

 

 

 

 

 

 

qiflowloggo